Davet

Değerli Meslektaşlarım

Şubat 2017 tarihinde, Türkiye Romatoloji Derneği ve İstinye Üniversitesi Romatoloji BD işbirliği ile, Türkiye'de ve Dünya'da ilk kez 1.Geriatrik Romatoloji Sempozyumunu düzenledik. Farklı branşlardan meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile, ilk kez geriatrik romatoloji konusunu ele aldık ve bu konularda kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuzu anladık. Bu yüzden, bu sempozyumunun ikincisini, 2-3 Şubat  2018 tarihleri arasında  Wyndham Hotel İstanbul’da yapmayı planladık. Sizleri, bu 2.Geriatrik  Romatoloji sempozyumuna davet etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayım.

Geriatrik romatoloji, hem ülkemizde, hem de Dünya’da henüz hak ettiği yeri alamamıştır. Bugün biz romatolojik hastalıklardan bahsederken, çocukluk çağı ve yetişkin yaşta görülen hastalıkları düşünmekteyiz. Fakat nasıl ki bunlar ile ilgilenen pediatrik ve yetişkin romatologlar var ise, geriatrik hastalar ile da bu konuda yetişmiş romatologlar ilgilenmesi gerekmektedir. Çok yakın bir gelecekte, GERİATRİK ROMATOLOJİ' nin farklı bir yan dal olması ihtimal dahilindedir. Çünkü bu yaşta görülen romatolojik hastalıklar, bazen çok farklı klinik ve laboratuvar bulgular, radyolojik görüntüler ve klinik seyir göstermektedirler. Daha da ötesi, bu yaştaki romatolojik hastalıkların tedavisi  ile ilgili yeterli ve kanıta dayalı veriler henüz yeterli değildir.

Bu yıl, geçen yıldan farklı olarak, daha geniş ve kapsamlı bir bilimsel program hazırladık ve özellikle GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM konusunda bilgilerimize ışık tutacak, çok değerli hocalarımızı da davet ettik.
Sizlerin de paylaşacağınız bilgi ve tecrübeleriniz ile sempozyum daha da  zenginleşecektir.
Soğuk bir İstanbul  Şubat’ında buluşmak dileği ile…

Saygı ve sevgilerimle
Prof. Dr. Şenol KOBAK